Rhayader Poor Law Union, Radnorshire

Declared 19 September 1836 Places within Rhayader Union County of Brecon Llanwrthwl (a) (parish) County of Radnor Abbey-Cwm-Hir (b) (parish) Cefnllys (c) (parish) Cwmtoyddwr (d) (parish) Llanbadarn-fawr (e) (parish) Llanfihangel Helygen (parish) Llanyre (f) (parish) Nantmel (g) (parish) Rhayader (parish) St. Harmon (h) (parish) (a) The parish of Llanwrthwl consists of the Lower and Upper …